Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương
Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị đối thoại viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương năm 2021

Ban Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - phát biểu khai mạc hội nghị

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác