Hội nghị - Hội thảo khoa học

Hội nghị - Hội thảo khoa học

Hội nghị - Hội thảo khoa học

Hội nghị - Hội thảo khoa học

Hội nghị - Hội thảo khoa học
Hội nghị - Hội thảo khoa học

Hội nghị - Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học “Liệu pháp nội tiết: tối ưu trong tư vấn và điều trị mãn kinh”  | 170

Nhằm cung cấp kiến thức về những biến đổi bệnh lý trong thời kỳ Tiền mãn kinh – Mãn kinh cũng như những giải pháp chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên nữ của Bệnh viện Hùng Vương. Với sự đồng hành của Công ty Besins Healthcare, chiều ngày 04/4/2024, Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Liệu pháp nội tiết: Tối ưu trong tư vấn và điều trị mãn kinh”.

Hội thảo khoa học NIPT HIỆN TẠI VÀ XU HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI  | 200

Sáng ngày 20/03/2024, tại Hội trường toà nhà Bách Hợp bệnh viện Hùng Vương, hội thảo khoa học với chủ đề "NIPT HIỆN TẠI VÀ XU HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI" đã được diễn ra với sự đồng hành của Công ty Gene Solutions.

1