Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Bệnh viện Hùng Vương
Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 25.3.2022, tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bạn hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030, đồng thời tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25.3 nhằm ghi nhận và động viên những nỗ lực của hệ thống làm công tác xã hội tại các bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước. Tại hội nghị, PGS.TS. BS Nguyễn Tấn Hưng, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ đã thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế trình bày một số nội dung quan trọng ưu tiên thực hiện trong năm 2022 gồm : tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị, nhân viên y tế về vai trò của công tác xã hội trong ngành y tế; xây dựng chuẩn năng lực của nhân viên công tác xã hội; xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả và hoàn thành bộ tiêu chí kiểm tra bệnh viện về công tác xã hội. Tại hội nghị, Vụ Thi đua Khen thưởng đã tiến hành trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 35 tập thể và 45 cá nhân trong cả nước để ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động trong năm 2021. Tập thể phòng Công tác xã hội và Bs Hoàng Lê Minh Hiền, phó trưởng phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Hùng Vương cũng được tặng Bằng khen trong đợt này 

Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác