Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương

      Nhằm cập nhật các kiến thức, hướng dẫn về vệ sinh bề mặt môi trường cho nhân viên vệ sinh đang làm việc tại bệnh viện Hùng Vương, cũng như vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ cho nhân viên vệ sinh làm việc tại phòng mổ của bệnh viện. Qua đó, hiểu được tầm quan trọng của vệ sinh bề mặt môi trường và vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ, sử dụng biện pháp phòng hộ, vệ sinh tay, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải y tế trong bệnh viện và vận dụng được các kiến thức đã học vào công việc hàng ngày. Chủ động thực hành đúng, tuân thủ các nguyên tắc để tránh lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện. Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ” và văn hoá giao tiếp trong bệnh viện cho các nhân viên vệ sinh làm việc tại bệnh viện. Được biết, đây là hoạt động huấn luyện đào tạo thường niên của bệnh viện và năm nay được tổ chức vào 02 ngày 23/2/2024-26/2/2024.

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác