Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương
Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội thi BS chuyên nghiệp Sản phụ khoa năm 2022

Tin ảnh_ Hội thi Bác sỹ chuyên nghiệp sản phụ khoa_Vòng lý thuyết

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - Phát biểu khai mạc Hội thi

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác