Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng - Bệnh viện Hùng Vương
Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng - Bệnh viện Hùng Vương

Hướng dẫn về đường đi và vị trí các khoa phòng

Biểu trưng của bệnh viện phụ sản Hùng Vương là logo được sử dụng từ năm 2004 bao gồm 1 hình tròn nền trắng có 2 dòng chữ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG và THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, bên trong có hình chữ thập đỏ cách điệu vừa mang ý nghĩa báo hiệu là nơi tiếp nhận và xử lý cấp cứu theo thông lệ quốc tế vừa bao hàm ý nghĩa của sự phát triển liên tục; hình cách điệu người mẹ bồng con bên trong trái tim nhằm thông tin về đối tượng phục vụ chủ yếu của bệnh viện và thể hiện tấm lòng và nhiệt huyết của các nhân viên bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Biểu trưng của bệnh viện phụ sản Hùng Vương là logo được sử dụng từ năm 2004 bao gồm 1 hình tròn nền trắng có 2 dòng chữ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG và THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, bên trong có hình chữ thập đỏ cách điệu vừa mang ý nghĩa báo hiệu là nơi tiếp nhận và xử lý cấp cứu theo thông lệ quốc tế vừa bao hàm ý nghĩa của sự phát triển liên tục; hình cách điệu người mẹ bồng con bên trong trái tim nhằm thông tin về đối tượng phục vụ chủ yếu của bệnh viện và thể hiện tấm lòng và nhiệt huyết của các nhân viên bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác