Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến) - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến) - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến) - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến) - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến) - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến) - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật 2023 (Dự kiến)

Lịch tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật  2023 (Dự kiến)

STT

Tên bài

Báo cáo viên

Thời điểm tổ chức

1

Chìa khóa điều trị phẫu thuật trong bệnh lý sàn chậu nữ

TS.BS. Nguyễn Trung Vinh

Tháng 2

2

Bình bệnh án về biểu đồ tim thai cơn gò

Các tua trực

Tháng 3

3

Dung dịch soi buồng

Bs. Vũ Hương Huyền

Tháng 3

4

Đặt bóng

BS.CKII. Nguyễn Thị Anh Phương

Tháng 4

5

Code blue

Bên ngoài

Tháng 5

6

QT đặt mảnh ghép ngã âm đạo

 

Tháng 6

7

Plasma cuống rốn

 

Tháng 7

8

Ứng dụng xét nghiệm Gen trong tầm soát và điều trị đích ung thư

 

Tháng 8

Sẽ còn cập nhật tiếp ……

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác