Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Lớp tập huấn "Thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh" tại bệnh viện Hùng Vương

     Sáng ngày 29/9/2023, bệnh viện Hùng Vương đã Tổ chức lớp tập huấn thực hiện 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh.

     Tại lớp tập huấn nhân viên y tế bệnh viện đã Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hành 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh, thực hiện và duy trì việc thực hành 5S các khu vực, vị trí trong khoa phòng, cập nhật kiến thức cơ bản, cốt lõi về thực hành 5S trong an toàn cấp cứu người bệnh, nâng cao hiệu quả công việc giảm thiểu tối đa các rủi ro, phục vụ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân tốt nhất, hướng dẫn quá trình triển khai và duy trì thực hành 5S tại các khoa phòng.

     Qua lớp tập huấn đem lại lợi ích rất thiết thực cho tất cả nhân viên bệnh viện; nắm vững được nội dung thực hiện 5S; hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng của phương pháp 5S. Áp dụng kiến thức cải tiến quản lý chất lượng thông qua hoạt động 5S triển khai tại từng khoa, phòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: Thành Trung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác