NĂM 2007 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2007 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2007 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2007 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2007 - Bệnh viện Hùng Vương
NĂM 2007 - Bệnh viện Hùng Vương

NĂM 2007

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NĂM 2007

04/01/2007   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 1 với 43 người tham gia, thu 43 đơn vị máu

21/3/2007   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Ra mắt Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương với 442 hội viên và Ban Chấp hành lâm thời do bác sĩ Phạm Quốc Hùng làm Chủ tịch, CN Ngô Thị Ngọc Dung là ủy viên thư ký

27/4/2007   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 2 với 36 người tham gia, thu 36 đơn vị máu

02/6/2007  DÒNG TU TRINH VƯƠNG – HÓC MÔN – TP.HCM

Khám 195 người = 41 phụ khoa + 120 nhũ hoa + 130 siêu âm. Tổng giá trị nhân đạo đã thực hiện là 14.655.000 đồng và 23 ngày công

08/6/2007 - 09/6/2007  PHÚ TÂN – AN GIANG

Khám 488 phụ khoa, Siêu âm = 235, Xét nghiệm = 111, Pap’s = 150. Tổng giá trị nhân đạo đã thực hiện là 35.175.000 đồng và 56 ngày công

Phối hợp với Ban Từ thiện Báo Giác ngộ TP.Hồ Chí Minh

31/8/2007   BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Hiến máu nhân đạo đợt 3 với 84 người tham gia, thu 92 đơn vị máu

22/11/2007   CẦN THẠNH - CẦN GIỜ - TP.HCM

7 ngày công

Công ty TNHH Nữ Việt và nhãn hàng Abbott tài trợ

24/11/2007   HÒA THẠNH – TÂY NINH

Khám phụ khoa = 100, 11 ngày công

Công ty TNHH Á Âu tài trợ

21/12/2007   THẠNH PHÚ TRUNG – CHÂU THÀNH – LONG AN

Phối hợp với Đoàn Thanh niên trao Nhà Tình thương tại ấp Phú Long.

Trị giá hoạt động là 11 triệu đồng và 14 ngày công

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác