Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation) - Bệnh viện Hùng Vương

Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation) - Bệnh viện Hùng Vương

Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation) - Bệnh viện Hùng Vương

Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation) - Bệnh viện Hùng Vương

Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation) - Bệnh viện Hùng Vương
Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation) - Bệnh viện Hùng Vương

Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation)

NGÀY HIẾN TẶNG SỮA MẸ THẾ GIỚI 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation)

          Ngày Hiến tặng Sữa mẹ Thế giới là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm hướng tới tôn vinh những nghĩa cử hiến tặng sữa mẹ cao đẹp trên toàn cầu, góp phần cứu sống vô vàn trẻ em sinh non, nhẹ cân, có bệnh lý. Tổ chức Alive & Thrive cùng GAMBA – Liên minh các Hiệp hội và Ngân hàng Sữa mẹ Toàn cầu trong đó có Ngân hàng Sữa mẹ bệnh viện Hùng Vương cùng lan tỏa thông điệp: “Nghĩa cử nhỏ nuôi ước mơ lớn: Hãy hiến tặng sữa mẹ”

Mang ước mơ của những người mẹ, những nhân viên y tế, những người phụ trách tại Ngân hàng sữa mẹ đến với cộng đồng góp phần biến ước mơ thành sự thật.

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác