Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam tham quan Mô hình một cửa tại bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh

     Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2023, Phòng Bảo vệ trẻ em UNICEF tại Việt Nam và Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến tham quan Mô hình 1 cửa tại Bệnh viện Hùng Vương - Phòng Bồ Công Anh.

 

 

 

 

 

Ảnh: Gia Hân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác