Qui định về quản lý, sử dụng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương
Qui định về quản lý, sử dụng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

QUY ĐỊNH

Về tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát thuốc

 sử dụng cho hoạt động từ thiện

          Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam và các qui định của Bộ Y tế về công tác Dược chính; căn cứ tình hình thực tế và để tăng cường chất lượng, đảm bảo an toàn trong hoạt động khám chữa bệnh từ thiện, nay qui định về tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát thuốc sử dụng cho hoạt động từ thiện do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương thực hiện như sau:

1. Tiếp nhận thuốc từ nguồn cho, biếu, tặng: Không phân biệt nguồn và xuất xứ của thuốc cho, biếu, tặng, song phải bảo đảm các điều kiện: hạn sử dụng còn tối thiểu 3 tháng; còn nguyên chai/ hộp đối với thuốc rời và nguyên vỉ đối với thuốc đóng vỉ; có tên thuốc, hàm lượng và cách dùng rõ ràng và chỉ dùng cấp miễn phí cho người dân. Thuốc đặc trị, thuốc tiêm (nếu có) sẽ chuyển cho các cơ sở y tế nơi đoàn khám tác nghiệp theo thỏa thuận cụ thể.

2. Mua thuốc: Chỉ mua bổ sung thuốc theo danh mục cho từng chuyến để đảm bảo đủ cơ số cấp phát; khi mua thuốc phải có hóa đơn xuất hàng hoặc hóa đơn bán lẻ có tên, địa chỉ và điện thoại liên lạc của nơi bán; hóa đơn xuất hàng hoặc hóa đơn bán lẻ phải ghi rõ số lượng và đơn giá từng loại thuốc. Trường hợp thuốc được bán theo giá khuyến mãi hay giá ủng hộ thì giá cũng được ghi rõ trên hóa đơn hoặc ghi tổng số tiền phải trả sau khi đã trừ khuyến mãi hay ủng hộ. Hạn dùng phải còn tối thiểu 6 tháng

3. Quản lý thuốc: Thuốc được quản lý theo danh mục, hàm lượng, hạn sử dụng và số lượng (đơn vị tính là Vỉ hoặc Chai); bộ phận văn phòng cập nhật quản lý số lượng thuốc hiện có, số lượng thuốc xuất ra và hoàn lại theo từng chuyến công tác, dự trù số lượng thuốc cần mua bổ sung cho chuyến tiếp theo. Ban Kiểm tra thực hiện kiểm kê thuốc định kỳ theo quí. Thuốc hỗ trợ cho đơn vị khác phải được lập phiếu xuất.  

4. Bảo quản thuốc: Thuốc được bảo quản tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ ở nhiệt độ <25°C theo qui định chung và qui định về phòng chống cháy nổ. Trường hợp thuốc hết hạn dùng phải được hủy theo qui định

5. Cấp phát thuốc: Bộ phận văn phòng thực hiện cấp thuốc chung cho mỗi chuyến công tác kèm theo danh mục thuốc, có ghi rõ hàm lượng, số lượng, công dụng chính và hạn dùng để thuận tiện cho kê toa và kiểm tra tại nơi khám bệnh theo qui định. Dược sĩ tham gia trong các đoàn khám chịu trách nhiệm kiểm tra về liều lượng và hướng dẫn cách dùng khi cấp phát thuốc cho người dân. Khi cấp thuốc cho người dân phải kèm theo Toa, có hướng dẫn liều dùng với từng loại thuốc cụ thể.

            Qui định này được áp dụng cho các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương tổ chức kể từ ngày ký và lưu trong hồ sơ tổ chức của các đoàn khám từ thiện khi xuống triển khai tại địa bàn dân cư.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác