Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá - Bệnh viện Hùng Vương
Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

QUY ĐỊNH

Về tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát hàng hóa

 sử dụng cho hoạt động từ thiện

          Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế và để tăng cường chất lượng, đảm bảo an toàn trong hoạt động khám từ thiện xã hội, nay qui định về tiếp nhận, quản lý, bảo quản và cấp phát hàng hóa sử dụng cho hoạt động từ thiện xã hội do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương thực hiện như sau:

1. Tiếp nhận hàng từ nguồn cho, biếu, tặng: Không phân biệt nguồn và xuất xứ của hàng hóa cho, biếu, tặng, song phải bảo đảm các điều kiện: hàng mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, lành lặn, sạch sẽ và có giá trị sử dụng cao; hàng là lương thực, thực phẩm chế biến phải còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng tiêu chuẩn.

Không tiếp nhận các chủng loại hàng hóa có thể gây mất an toàn cho người dùng, không tiếp nhận các chủng loại hàng hóa đã được cảnh báo về chất lượng và an toàn sử dụng.

2. Mua hàng: Chỉ mua bổ sung hàng theo danh mục cho từng chuyến để đảm bảo đủ cơ số cấp phát; khi mua hàng phải có hóa đơn xuất hàng hoặc hóa đơn bán lẻ có tên, địa chỉ và điện thoại liên lạc của nơi bán; hóa đơn xuất hàng hoặc hóa đơn bán lẻ phải ghi rõ số lượng và đơn giá từng loại hàng. Trường hợp hàng được bán theo giá khuyến mãi hay giá ủng hộ thì giá cũng được ghi rõ trên hóa đơn hoặc ghi tổng số tiền phải trả sau khi đã trừ khuyến mãi hay ủng hộ.

Ưu tiên mua hàng chất lượng cao do Việt Nam sản xuất

3. Quản lý hàng: Hàng được quản lý theo danh mục, chủng loại và hạn dùng nếu có; bộ phận văn phòng cập nhật quản lý số lượng hàng hiện có, số lượng hàng xuất ra và hoàn lại theo từng chuyến công tác, dự trù số lượng hàng cần mua bổ sung cho chuyến tiếp theo. Ban Kiểm tra thực hiện kiểm kê hàng định kỳ theo quí. Hàng hỗ trợ cho đơn vị khác phải được lập phiếu xuất để quản lý.  

4. Bảo quản: Hàng hóa được bảo quản tại văn phòng Hội và các nơi khác ở nhiệt độ qui định và phải đảm bảo về an toàn phòng chống cháy nổ.

5. Cấp phát hàng: Hàng hóa khi cấp phát cho người dùng phải được đóng gói sạch sẽ. Bộ phận văn phòng thực hiện cấp hàng chung cho mỗi chuyến công tác kèm theo danh mục, có ghi rõ số lượng từng loại hàng hóa cụ thể.

            Qui định này được áp dụng cho các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương tổ chức kể từ ngày ký và lưu trong hồ sơ tổ chức của các đoàn khám từ thiện khi xuống triển khai tại địa bàn dân cư.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác