Qui định về thu chi tài chính Hội - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về thu chi tài chính Hội - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về thu chi tài chính Hội - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về thu chi tài chính Hội - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về thu chi tài chính Hội - Bệnh viện Hùng Vương
Qui định về thu chi tài chính Hội - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về thu chi tài chính Hội

QUY ĐỊNH

Về thu chi quỹ Nhân đạo Xã hội

          Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, căn cứ qui định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Tài chính về công tác quản lý Quỹ Nhân đạo Xã hội; căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương; căn cứ tình hình thực tế và để đảm bảo các nguyên tắc về thu, chi tài chính Hội; nay qui định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt sử dụng cho hoạt động từ thiện như sau:

1.Quy định chung: Ban Tài chính gồm trưởng ban là Chủ tịch Hội và Kế toán, Thủ quỹ chịu trách nhiệm về thu chi quỹ. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường vụ ký duyệt chi. Quỹ được xuất ngay khi có phát sinh nhu cầu chi sau khi được duyệt. Mọi thay đổi về khoản mục và định mức chi do hội nghị BCH hoặc đại hội quyết định

2.Nguồn thu và quản lý thu: Quỹ Hội có nguồn thu từ hội phí, ủng hộ và tiền khen thưởng đối với tập thể Hội. Mọi ủng hộ, đóng góp bằng tiền mặt hay chuyển khoản, bằng ngoại tệ, hiện kim hay chứng từ có giá,.. từ cá nhân, tập thể, tổ chức đều được hoan nghênh và tiếp nhận, tuy nhiên khuyến khích đóng góp bằng chuyển khoản và bằng đồng Việt Nam để thuận tiện cho quản lý. Khi tiếp nhận, kế toán lập phiếu thu cấp cho người ủng hộ, trường hợp người ủng hộ không nhận chứng từ thì vẫn lập phiếu thu để lưu, trường hợp người ủng hộ không muốn để tên thì ghi “Không tên”. Tiền thu từ Thùng Từ thiện hàng tháng phải có biên bản kiểm đếm.

3.Khoản mục chi: chi mua thuốc khám chữa bệnh, mua hàng hóa để cấp phát cho đối tượng; chi thuê phương tiện, nhân công bốc xếp, chuyên chở hàng và đoàn công tác; chi bồi dưỡng lái xe, chi nhiên liệu đối với xe mượn; chi mua vật tư, hóa chất phục vụ khám bệnh; chi mua/sửa chữa/bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện khám bệnh; chi hỗ trợ cho bệnh nhân tại bệnh viện và đối tượng nghèo ngoài cộng đồng; chi hỗ trợ đột xuất cho hội viên khó khăn, hội viên/Cha, Mẹ, Con bị bệnh nằm bệnh viện; chi thăm viếng khi hội viên có việc Hiếu; chi hỗ trợ các chương trình theo kế hoạch của thành Hội; chi thanh toán chi phí văn phòng và tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên dương; chi phụ cấp quản lý cho BCH và chi lương cho cán bộ chuyên trách,...

4.Định mức chi: chi chăm sóc cho hội viên theo kế hoạch năm; phụ cấp quản lý gồm 2 mức 450.000đ/quý và 300.000đ/quý, không quá 5% tổng thu; cán bộ chuyên trách hưởng lương khoán hệ số 2, thưởng cuối năm bằng 1 tháng lương; chi thanh toán đi lại, ăn, nghỉ cho hội viên tham gia công tác theo qui định của Bộ Tài chính, trường hợp hội viên tự thanh toán chi phí thì không khống chế định mức. Chi mua thuốc, hàng hóa, thuê phương tiện,… theo chứng từ cụ thể và theo các qui định liên quan

5.Kiểm tra, giám sát: Toàn bộ các khoản thu, chi được cập nhật trên hệ thống máy tính và định kỳ hàng quý được công khai trên website để giám sát chung. Ban Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất phải tổ chức kiểm tra quỹ

            Qui định này được áp dụng cho các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương tổ chức kể từ ngày ký và lưu trong hồ sơ tổ chức của các đoàn khám từ thiện khi xuống triển khai tại địa bàn dân cư.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác