Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược
Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ TPHCM và các tỉnh phía nam Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.

Tầm nhìn

Đến 2025, bệnh viện Hùng Vương trở thành một trong những bệnh viện chuyên sâu về sản phụ khoa có chất lượng hàng đầu của TPHCM, của Việt Nam và có thể sánh vai với các nước trong khu vực.

Cam kết thực hiện

Thân thiện, luôn đồng hành cùng người bệnh, không ngừng cải tiến chất lượng các kĩ thuật chuyên môn và các dịch vụ nhằm đảm bảo điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Chiến lược phát triển

- Phát triển bệnh viện Hùng vương thành một trong những bệnh viện chuyên khoa sản phụ hàng đầu của TPHCM và của khu vực phía Nam dựa trên y học chứng cứ nhằm mang đến cho người dân những dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả và chất lượng cao sánh vai các nước trong khu vực.

- Xây dựng bệnh viện thành môi trường bệnh viện- trường học góp phần đào tạo nguồn nhân lục y tế cho TPHCM và Việt nam

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết, sẻ chia và hiệp lực để đồng hành cùng người bệnh

- Tăng cường nghiên cứu khoa học để hội nhập quốc tế.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác