Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023) - Bệnh viện Hùng Vương
Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 (27/10/2023)

     Truyền thông giáo dục sức khỏe là hành động quan trọng ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng, góp một phần không nhỏ đến quá trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Với mục đích cung cấp kiến thức kỹ năng cho đội ngũ nhân viên y tế tại các khoa phòng, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 cho gần 300 học viên với 4 lớp từ ngày 25/10 đến ngày 3/11 năm 2023.

     Lớp tập huấn xoay quanh các nội dung như:

+ Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK)

+ Các yếu tố quyết định TTGDSK thành công

+ Xây dựng kịch bản clip truyền thông đạt tiêu chuẩn

+ Tiếp cận các phần mềm kỹ thuật thực hiện clip truyền thông chuyên nghiệp và hiệu quả

+ Thực hành

+ Kiểm tra trước và sau khóa học.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Ẩn Phi

Ảnh: Thành Trung

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác