Thành tựu nổi bật - Bệnh viện Hùng Vương

Thành tựu nổi bật - Bệnh viện Hùng Vương

Thành tựu nổi bật - Bệnh viện Hùng Vương

Thành tựu nổi bật - Bệnh viện Hùng Vương

Thành tựu nổi bật - Bệnh viện Hùng Vương
Thành tựu nổi bật - Bệnh viện Hùng Vương

Thành tựu nổi bật

THÀNH TỰU NỔI BẬT

♦ Giải thưởng:

♦ Hình thức đã được khen thưởng:

1. Hình thức khen thưởng:

- Năm 2008, Huân chương Lao động hạng Nhì, Quyết định số 132/QĐ-CTN ngày 29/01/2010 của Chủ tịch nươc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tố quốc

 

 

- Năm 2010, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2009-2010), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố;

- Năm 2012, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2011-2012);

- Năm 2016, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015-2016), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố;

- Năm 2018, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017-2018), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố;

- Năm 2019, Bằng khen Tỉnh Lai Châu, Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vì đã có thành tích trong hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Năm 2020, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2019-2020), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố;

- Năm 2021, Bằng khen Tỉnh Phú Yên, Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vì đã có thành tích trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật theo Đề án Bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Phú Yên;

- Năm 2021, Bằng khen Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 16/QĐ-BTV ngày 13/01/2022 của Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều đóng góp thực hiện Chương trình “Đồng hành vượt cạn” hỗ trợ thai phụ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19;

- Năm 2022, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 420/QĐ-UB ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích  trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022;

- Năm 2022, Bằng khen Bộ Y tế, Quyết định số 704/QĐ-BYT ngày 21/3/2022 của Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động công tác xã hội trong ngành Y tế.

2. Danh hiệu thi đua:

- Năm 2020, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định số 1582/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

------------

- Năm 2012, Cờ thi đua Thành phố, Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2017, Cờ thi đua của Bộ Y tế, Quyết định số 731/QĐ-BYT ngày 30/01/2018 của Bộ Y tế;

- Năm 2018, Cờ thi đua của Bộ Y tế, Quyết định số  2499/QĐ-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế.

------------

- Năm 2018, Cờ thi đua Thành phố, Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

------------

- Năm 2009, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2010, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 25/02/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2011, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 24/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2012, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2013, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2015, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2016, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2017, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2018, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết dịnh số 1162/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2019, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2020, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2021, Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật: 01/3/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác