Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo
Thông báo

Thông báo

Chung tay ủng hộ chiến dịch “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật”  | 1479

Mỗi đóng góp dù nhỏ bé đều góp phần bù đắp những thiếu thốn, thiệt thòi, giúp chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi. Ban Tổ chức Chiến dịch kêu gọi toàn dân chung sức ủng hộ, trợ giúp trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi cải thiện dinh dưỡng và điều kiện sống, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trẻ em khỏe mạnh.

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá  | 3770

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc  | 6150

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

Qui định về thu chi tài chính Hội  | 2960

Qui định về thu chi tài chính Hội

Qui định về tổ chức đoàn CTXH  | 2666

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

Chương trình hoạt động năm 2007  | 2661

Chương trình hoạt động năm 2007

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV  | 14200

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

Qui chế lâm thời  | 2597

Qui chế lâm thời

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời  | 2562

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra  | 3580

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

1