Thông báo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo Chỉ đạo tuyến

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG ĐƯỢC BỘ Y TẾ GIAO TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO TUYẾN CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA CHO 11 TỈNH, THÀNH PHỐ  | 1154

Ngày 06/12/2023, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4440/QĐ-BYT về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa đối với các Bệnh viện Sản Phụ khoa hạng I trong phạm vi cả nước, quyết định này thay cho Quyết định số 6685/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 của Bộ Y tế về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa.