Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời các đơn vị tham gia chào giá mua hàng thanh lý đợt 1 năm 2024 tại bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác