Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp báo giá in bìa hồ sơ bệnh án năm 2023

Hiện tại, Bệnh viện Hùng Vương đang có nhu cầu sử dụng bìa hồ sơ bệnh án năm 2023 để cấp phát cho các khoa.  

Để chuẩn bị công tác đấu thầu gói thầu “In bìa hồ sơ bệnh án năm 2023”, Bệnh viện kính mời Các Công ty kinh doanh lĩnh vực in ấn tham gia báo giá để làm cơ sở tham khảo xây dựng giá dự toán cho gói thầu. Nội dung chào giá bao gồm các hàng hóa thuộc dịch vụ cụ thể như sau:

Stt

Danh mục hàng hóa thuộc dịch vụ

Đvt

Số lượng (Năm)

Đặc điểm, tiêu chuẩn của hàng hóa thuộc dịch vụ

1

Bìa hồ sơ Hiếm muộn

Cái

1.500

Loại giấy: ivory tối thiểu 270gsm. Kích thước: ngang 22 cm; cao 31 cm. Hai tay gấp: cao 10,5 cm; độ dày 05 ly, bế máy, dán tay. Bìa 3: bấm 2 lỗ, gắn nẹp nhựa. Thành phẩm: cán bóng 1 mặt, cấn 1 đường giữa. In 2 mặt, in 4 màu, in Offset. Màu sắc: màu xanh lá chuối. Ghi chú: Nội dung, hình ảnh và thiết kế theo yêu cầu của Bệnh viện Hùng Vương.

2

Bìa hồ sơ Khám nhũ

Cái

15.900

Loại giấy: ivory tối thiểu 270gsm. Kích thước: ngang 22 cm; cao 31 cm. Hai tay gấp: cao 10,5 cm; độ dày 05 ly, bế máy, dán tay. Bìa 3: bấm 2 lỗ, gắn nẹp nhựa. Thành phẩm: cán bóng 1 mặt, cấn 1 đường giữa. In 2 mặt, in 4 màu, in Offset. Màu sắc: màu hồng phấn. Ghi chú: Nội dung, hình ảnh và thiết kế theo yêu cầu của Bệnh viện Hùng Vương.

3

Bìa hồ sơ Khám phụ khoa

Cái

94.600

Loại giấy: ivory tối thiểu 270gsm. Kích thước: ngang 22 cm; cao 31 cm. Hai tay gấp: cao 10,5 cm; độ dày 05 ly, bế máy, dán tay. Bìa 3: bấm 2 lỗ, gắn nẹp nhựa. Thành phẩm: cán bóng 1 mặt, cấn 1 đường giữa. In 2 mặt, in 4 màu, in Offset. Màu sắc: màu xanh dương. Ghi chú: Nội dung, hình ảnh và thiết kế theo yêu cầu của Bệnh viện Hùng Vương.

 

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày gởi Thông báo đến hết ngày ……/…/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản Trị - Bệnh viện Hùng Vương, Lầu 9 – dãy E, tòa nhà Bách Hợp, 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3855.1125.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DS. HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác