Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác