Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá Lạp xưởng để cấp phát phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế

Căn cứ vào nhu cầu mua Lạp xưởng tại Bệnh viện Hùng Vương, phòng Hành chính Quản trị kính mời các đơn vị tham gia chào giá với các nội dung như sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

Lạp xưởng

- Khối lượng tịnh: 500g/gói

- Thành phần: Nạc heo, mỡ heo, đường, muối i-ốt, chất điều chỉnh độ acid, chất điều vị, phẩm màu tổng hợp.

- Chất liệu bao bì: Bao bì trực tiếp PA/PE; Bao bì ngoài: bao PE (phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ Y tế về bao gói thực phẩm).

- Thời hạn sử dụng sản phẩm: tối thiểu 07 tháng kể từ ngày sản xuất

- Sản phẩm phải đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

+ QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

+ QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

+ Thông tư 24/2019/TT-BYT: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Nhãn hiệu "Mai Quế Lộ Vissan" hoặc tương đương

 

Gói

830

 

 

 

Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Số tiền bằng chữ

Lưu ý:

- Mục đích của Bảng báo giá: để làm căn cứ xây dựng giá gói thầu.

- Giá trên đã bao gồm thuế, vận chuyển đến kho hàng, phí và lệ phí.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện, số lượng sử dụng theo nhu cầu của bệnh viện và nghiệm thu thanh toán chuyển khoản theo số lượng thực tế trong vòng 90 ngày kể khi nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày gởi Thông báo đến hết ngày  29   / 5  /2023 hoặc nhận đủ 03 bảng báo giá.

Nơi nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản Trị - Bệnh viện Hùng Vương, Lầu 9 – dãy E, tòa nhà Bách Hợp, 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3855.1125.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DS. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác