Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm Gạc cầu sản khoa

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư tại bệnh viện Hùng Vương,

Bệnh viện kính mời các đơn vị tham gia báo giá để làm cơ sở tham khảo xây dựng giá gói thầu. Nội dung chào giá về việc Mua sắm Gạc cầu sản khoa tại Bệnh viện Hùng Vương như sau:

STT

Tên hàng hóa

Phân nhóm

Đơn vị tính

Số lượng

dự kiến mua sắm

1

Gạc cầu sản khoa 40cm x 40cm có dây

Nhóm 5

Viên

18.000

 

Ghi chú: Giá báo giá phải bao gồm tất cả các chi phí như thuế, chi phí vận chuyển.

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 16/4/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng Đấu thầu - Nghiệp vụ dược – Khoa Dược - Bệnh viện Hùng Vương - Dãy A Lầu 1, Tòa nhà Trạng Nguyên, 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.555.141

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

DS. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác