Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá mua sắm thảo mộc vệ sinh phụ nữ

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa chất tại bệnh viện Hùng Vương,

Bệnh viện kính mời các đơn vị tham gia báo giá để làm cơ sở tham khảo xây dựng giá gói thầu. Nội dung chào giá về việc Mua sắm Thảo mộc vệ sinh phụ nữ tại Bệnh viện Hùng Vương như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

dự kiến mua sắm

Yêu cầu kỹ thuật

1

Thảo mộc vệ sinh phụ nữ

Gói 10g

20.000

Thảo mộc vệ sinh vùng kín phụ nữ, thành phần gồm:

  • U gỗ sồi
  • Nghệ rễ vàng
  • Nghệ
  • Nhục đậu khấu
  • Tô mộc
  • Cỏ hương bài
  • Sả

Ghi chú: Giá báo giá phải bao gồm tất cả các chi phí như thuế, chi phí vận chuyển.

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 28/3/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng Đấu thầu - Nghiệp vụ dược – Khoa Dược - Bệnh viện Hùng Vương - Dãy A Lầu 1, Tòa nhà Trạng Nguyên, 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.555.141

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DS. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác