Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thanh lý dụng cụ và thiết bị hư hỏng đợt 1 năm 2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác