Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo và kết quả mời chào giá Môi trường hoạt hóa trứng AOA

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư tại bệnh viện Hùng Vương,

Bệnh viện kính mời các đơn vị tham gia báo giá để làm cơ sở tham khảo xây dựng giá gói thầu. Nội dung chào giá về việc Mua sắm Môi trường hoạt hoá trứng AOA như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

dự kiến mua sắm

1

Môi trường hoạt hoá trứng AOA

Tube

32

 

Ghi chú: Giá báo giá phải bao gồm tất cả các chi phí như thuế, chi phí vận chuyển.

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 20/4/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng Đấu thầu - Nghiệp vụ dược – Khoa Dược - Bệnh viện Hùng Vương - Dãy A Lầu 1, Tòa nhà Trạng Nguyên, 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.555.141

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DS. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác