Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì hệ thống máy x quang nhũ, sửa chữa máy siêu âm 4D; máy và phần mềm máy hấp nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn; lắp đặt mở rộng hệ thống khí y tế NICU, bình trữ phôi, bình vận chuyển khí Nitơ

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác