Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá bảo trì, sửa chữa hệ thống trung tâm Oxy, Co2, N2, khí nén, hút; hút thải khí mê; giám sát cảnh báo trung tâm khí y tế; đường ống; giá treo trần phòng mổ và thiết bị ngoại vi

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác