Thư vận động tham gia hội viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thư vận động tham gia hội viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thư vận động tham gia hội viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thư vận động tham gia hội viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thư vận động tham gia hội viên - Bệnh viện Hùng Vương
Thư vận động tham gia hội viên - Bệnh viện Hùng Vương

Thư vận động tham gia hội viên

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

BV Hùng Vương, ngày16 tháng 01 năm 2007 

THƯ NGỎ

Về việc vận động gia nhập hội viên Hội Chữ Thập đỏ 

Kính gửi các khoa, phòng và toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện. 

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam được thành lập ngày 23/11/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, nhằm kế tục và phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp, lòng yêu nước thương người của dân tộc đã lưu truyền qua bao thế hệ tới nay. Qua 60 năm, hiện nay Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội nhân đạo tự nguyện của quần chúng, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành viên của phong trào Chữ Thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được tổ chức rộng rãi từ trung ương tới các phường, xã và các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện,… hoạt động vì mục đích nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Từ năm 1996, Sở Y tế đã có chương trình liên tịch với Hội Chữ Thập đỏ thành phố về việc thành lập Hội Chữ Thập đỏ ở các bệnh viện và đơn vị y tế trong thành phố, đến nay đã có nhiều Trung tâm Y tế, bệnh viện, công ty thuộc Sở Y tế có phong trào Chữ Thập đỏ hoạt động với hiệu quả tốt, được ngành và xã hội đánh giá cao.

Tại bệnh viện Hùng Vương, tuy chưa chính thức thành lập Hội và chưa tổ chức phong trào Chữ Thập đỏ song trong thời gian qua, các cán bộ, nhân viên đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội nhân đạo như khám bệnh miễn phí, ủng hộ thiên tai, cứu trợ nhân đạo, hiến máu tình nguyện,… phong trào này đã được Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện để thực hiện.

Nhằm chính thức hóa các hoạt động nhân đạo xã hội này, được sự nhất trí của Đảng uỷ và Ban Giám đốc, nay Ban vận động thành lập Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương kêu gọi các cán bộ nhân viên trong bệnh viện gia nhập HỘI CHỮ THẬP ĐỎ bệnh viện Hùng Vương, trở thành hội viên của HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Việt Nam để cùng hoạt động vì mục đích xã hội nhân đạo như tôn chỉ, mục đích của Hội mà trước hết là để cùng làm tốt hơn nữa các hoạt động sẵn có hiện nay như khám bệnh miễn phí, ủng hộ thiên tai, cứu trợ nhân đạo, hiến máu tình nguyện cũng như tham gia bảo trợ bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, trẻ bỏ rơi ngay trong bệnh viện và cùng với Ban Chấp hành Hội kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người cùng tham gia nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa phong trào tốt đẹp này.

Danh sách đăng ký tham gia Hội xin gửi theo khoa về phòng HCQT - BS Phạm Quốc Hùng - trước ngày 30/01/2007 để tổng hợp và chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập HỘI CHỮ THẬP ĐỎ trong quý 1 năm 2007.

Xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình tham gia của tất cả cán bộ nhân viên.

 

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

KHOA, PHÒNG …………………………………………………………..

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI CHŨ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Số

tt

Họ và Tên

Hội viên

Năm sinh

Chức vụ, chức danh

(BS, DS, KS, NHS, KTV, nhân viên,…)

Nam

Nữ

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

06

 

 

 

 

07

 

 

 

 

08

 

 

 

 

09

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, PHÒNG

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác