Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Chương trình tháng 3 năm 2016  | 1874

Chương trình tháng 3 năm 2016

Tổng hợp kết quả chương trình CTXH tại tỉnh Hà Giang tháng 11-2015  | 1670

Tổng giá trị hoạt động đạt trên 1,1 tỉ đồng và 2.729 lượt đối tượng đã được hỗ trợ

Chương trình tháng 11 năm 2015  | 1730

Chương trình tháng 11 năm 2015

Số liệu hoạt động năm 2015  | 1833

Số liệu hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 8 năm 2015  | 1540

Chương trình tháng 8-2015

Chương trình tháng 7 năm 2015  | 1497

Chương trình tháng 7-2015

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận  | 1463

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Chương trình tháng 6 năm 2015  | 1493

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 04 năm 2015  | 1687

Chương trình tháng 04-2015

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)  | 1547

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)

Kết quả hoạt động quí I năm 2015  | 1569

Kết quả hoạt động quí I năm 2015

Kết quà chăm lo Tết Ất Mùi 2015  | 1115

chăm lo Tết Ất Mùi

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015  | 1328

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015

Chương trình hoạt động năm 2015  | 1503

Chương trình hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 01 năm 2015  | 1487

Chương trình tháng 01-2015