Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”  | 1701

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”

Chương trình tháng 11-2014  | 963

Chương trình tháng 11-2014

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014  | 1353

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014

Bảng điểm thực hiện thi đua năm 2014  | 1167

Bảng điểm thực hiện thi đua năm 2014

Kết quả các mặt hoạt động theo khoa, phòng năm 2014  | 1296

Kết quả các mặt hoạt động theo khoa, phòng năm 2014

Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đồng bào Khơ me tại Hòa Tân, Cầu Kè  | 1125

Khi hầu hết mọi người đã chìm trong giấc ngủ của riêng mình thì một chuyến xe lại lăn bánh rời khỏi bệnh viện Hùng Vương, đưa những tấm lòng thiện nguyện về với đồng bào Khơ me nghèo tại Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh

Danh sách tham gia khám bệnh từ thiện năm 2014  | 1321

Từ 11-10-2013 đến 10-10-2014 đã tổ chức 35 đoàn khám bệnh từ thiện với tổng giá trị đạt trên 9,9 tỉ đồng

Danh sách tham gia các đoàn khám bệnh từ thiện năm 2014  | 1540

Từ 11-10-2013 đến 10-10-2014 đã tổ chức 35 đoàn khám bệnh từ thiện với 938 lượt hội viên, tình nguyện viên tham gia bằng 1.251 ngày công, tổng giá trị nhân đạo đạt 3.913.851.000 đồng

Kế hoạch Kiểm tra , khen thưởng năm 2014  | 1191

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND, ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn một số quy định về công tác Thi đua Khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp  | 7394

Thực hiện kế hoạch số 153/KH-TƯHCTĐ ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV

Hoạt động nhân ngày Người Cao tuổi 01/10/2014  | 1301

Nhân ngày Người Cao tuổi Việt Nam 1/10 năm nay, 746 phần quà đã được gửi tới các cụ là Cha Mẹ hội viên, nhân viên thọ từ 70 tuổi trở lên.

Chương trình tháng 10 năm 2014  | 1268

Chương trình tháng 10 năm 2014

Dự kiến chương trình Bình Định năm 2015  | 1190

Dự kiến chương trình Bình Định năm 2015

Chương trình tháng 9 năm 2014  | 1067

Tháng 9 cách mạng thành công, Vượt qua thử thách đồng lòng tiến lên

Chương trình tháng 8 năm 2014  | 1409

Chương trình tháng 8-2014