Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - Bệnh viện Hùng Vương
Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

TỔNG KẾT

10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động

“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018

Thực hiện hướng dẫn số 08/HD-CTĐ ngày 19/10/2018 của Hội Chữ thập đỏ thành phố về tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018; căn cứ kết quả đã thực hiện được, nay báo cáo như sau:

1.Về quan điểm chỉ đạo:

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo tại Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương đã được sự thống nhất chỉ đạo của Đảng uỷ-Ban Giám đốc và triển khai cụ thể tới tất cả các Chi tổ Hội và hội viên nên đã tạo được sự đồng thuận cao và đạt kết quả tốt.

2.Về kết quả thực hiện:

Bên cạnh các hình thức như hỗ trợ người bệnh nghèo và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại bệnh viện, thăm hỏi khám bệnh cấp thuốc tặng qùa Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam, vận động sửa chữa, xây dựng nhà cho đối tượng chính sách, làm cầu giao thông nông thôn,… thì hoạt động thường xuyên nhất và chủ yếu nhất của Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương là tổ chức cung cấp dịch vụ y tế tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo,…cho người nghèo, đối tượng chính sách và đồng bào các dân tộc có kèm theo cấp thuốc và tặng quà. Từ năm 2008 tới năm 2018, Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức 314 đoàn công tác tới 304 điểm phường/xã thuộc 182 huyện/thị của 42 tỉnh trên cả nước và một số địa bàn thuộc các nước bạn Lào và Campuchia. Đã hỗ trợ cho 202.340 lượt đối tượng với giá trị hỗ trợ là 44.280.277.000 đồng. Có bản tổng hợp kèm theo

3.Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ kết quả đạt được và huớng dẫn 08/HD-CTĐ, nay đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố xem xét khen thưởng cho Tập thể Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên.

Nơi nhận:

- Thành Hội

- ĐU, BGĐ

- Lưu         

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

BS.Phạm Quốc Hùng

 ​(file số liệu được đính kèm) no

Tổng hợp cuộc vận động 2008 - 2018 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác