Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản - Bệnh viện Hùng Vương
Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài sản

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN

1. Yêu cầu:

- Nam, có sức khỏe tốt, tuổi dưới 35.

- Tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên ngành Kế toán/ Quản trị bệnh viện.

- Trình độ ngoại ngữ từ bậc 2/6 trở lên (theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR)

- Trình độ tin học: Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về công tác quản lý tài sản.

2. Mô tả công việc:

- Phối hợp với các khoa/phòng để quản lý, điều chuyển và thanh lý tài sản, kiểm kê tài sản của toàn bệnh viện hàng năm

- Nhập và Cấp mã tài sản cho các tài sản mới.

- Bàn giao tài sản mới, thu hồi tài sản cũ

- Điều chuyển tài sản khi khoa/phòng có nhu cầu.

- Thống kê tài sản để báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

3. Đăng ký dự tuyển

- Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến khi đủ chỉ tiêu

- Hướng dẫn Hồ sơ dự tuyển

- Email nhận hồ sơ: tccb.bvhungvuong@gmail.com

- Thông tin liên hệ: (028)38.553.799 - CV. Quốc Việt (Phòng Tổ chức cán bộ).

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác