Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề

Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề

Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề

Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề

Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề
Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề

Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Tuyên truyền các tác phẩm trong chương trình Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các video clip đạt giải trong cuộc thi clip ngắn "Công dân thành phố" năm 2022

 

4 MV âm nhạc chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

1. MV BÊN TƯỢNG ĐÀI

2. MV LỜI BÁC TRONG TIM TA

3. MV LÒNG DÂN – ƠN BÁC

4. MV NIỀM TIN

 

12 Clip ngắn tuyên truyền hình ảnh "Công dân thành phố"

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác