Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương

Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương

Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương

Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương

Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương
Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương

Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương

Vài nét về phong trào Hiến máu Nhân đạo của Bệnh viện Hùng Vương
(07/05/2012 14:55)

VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 

TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 TỔ CHỨC

- Trước năm 2005, chưa có phong trào

- Từ năm 2005 phong trào được phát động và duy trì tới nay theo kế hoạch đăng ký với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố hàng năm

- Các năm 2005, 2006 do Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo của bệnh viện đứng ra tổ chức

- Từ năm 2007 tới nay do Hội Chữ thập đỏ là đầu mối phối hợp tổ chức

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ 01/2005 ĐẾN 05/2011

- Tổ chức 20 Ngày Hiến máu Tình nguyện

- Vận động 407 người tham gia hiến 1.507 đơn vị máu

- Được Ủy ban Nhân dân thành phố và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 5 Bằng khen dành cho tập thể; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 1 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân của Bộ Y tế, 1 Kỷ niệm chương Chữ thập đỏ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 4 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố và 1 Bằng khen của Bộ Y tế dành cho cá nhân

CÁC GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

1.Cử nhân ĐẶNG LÊ DUNG NGHI

Sinh ngày 04 tháng 08 năm 1972

Phòng Di truyền, khoa Giải phẫu bệnh lý Tế bào

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 21/01/2005

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 15 ngày 25/01/2011

2.Nữ hộ sinh NGUYỄN QUẾ HƯƠNG

Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1984

Khoa Sanh B

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 29/09/2003

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 16 ngày 31/05/2011

3.Bác sĩ NGUYỄN PHẠM HƯƠNG LAN

Sinh ngày 21 tháng 06 năm 1983

Khoa Sản bệnh

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 23/03/2003

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 17 ngày 25/01/2011

4.Nữ hộ sinh TÔ THỊ LÝ MỚI

Sinh ngày 01 tháng 04 năm 1961

Phòng Tổ chức Cán bộ

Thường vụ Công đoàn. Đảng viên

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 21/07/2005

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 17 ngày 25/01/2011

5.Cử nhân CHÂU NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Sinh ngày 14 tháng 06 năm 1977

Khoa Xét nghiệm

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 18/03/1995

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 17 ngày 25/01/2011

6.Cử nhân ĐỖ THỊ MỸ HỒNG

Sinh ngày 27 tháng 06 năm 1965

Tổ Tổng đài, phòng Hành chính Quản trị

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 21/01/2005

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 19 ngày 31/05/2011

7.Bác sĩ DƯƠNG HOÀNG ANH

Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1980

Khoa Cấp cứu Nhận bệnh

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 01/08/1997

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 20 ngày 31/05/2011

8.Bác sĩ PHẠM QUỐC HÙNG

Sinh ngày 04 tháng 04 năm 1965

Khoa Hậu sản Hậu phẫu

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng khoa 

Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên ngày 27/09/1995

Đã hiến máu tình nguyện lần thứ 49 ngày 31/05/2011

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác