Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương
Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV - Bệnh viện Hùng Vương

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm 2006

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Về việc đề nghị thành lập HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 

Kính gửi:  Đảng Ủy – Ban Giám đốc bệnh viện

Hiện nay, ngoài hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại chỗ, bệnh viện còn thường xuyên thực hiện các chuyến công tác xã hội từ thiện cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn dưới danh nghĩa Bệnh viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hay Cựu Chiến binh. Trong các chuyến công tác này, bộ phận tổ chức thường tiến hành vận động các mạnh thường quân hỗ trợ về thuốc, phương tiện đi lại, quà và cả tiền mặt song trong một số trường hợp mạnh thường quân là cá nhân hay tổ chức tôn giáo thì việc vận động phải tiến hành theo tư cách cá nhân do Bệnh viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hay Hội Cựu Chiến binh không có chức năng đi vận động quyên góp.

Mặt khác, có một số nhà hảo tâm muốn ủng hộ tài chính cho các hoạt động từ thiện xã hội của bệnh viện lại không muốn giao dịch với phòng Tài vụ mà chỉ muốn trao cho một tổ chức từ thiện của bệnh viện song bệnh viện hiện không có tổ chức này nên cũng không tiếp nhận được. Ngay cả phong trào vận động Hiến máu Nhân đạo mà 2 năm qua bệnh viện thực hiện rất tốt cũng đang được thực hiện bởi một ban vận động không chính thức.

Xuất phát từ thực tế này, qua trao đổi với một số đồng chí có trách nhiệm liên quan, chúng tôi kiến nghị Đảng Ủy và Ban Giám đốc bệnh viện xem xét việc xúc tiến thành lập HỘI CHỮ THẬP ĐỎ của bệnh viện. Nếu được thành lập, Hội này sẽ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm hoặc bán chuyên trách, là một tổ chức chính trị xã hội chính thức và hợp pháp chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy và chấp hành tôn chỉ mục đích của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ sẽ là tổ chức đoàn thể chính thức của bệnh viện chuyên tổ chức việc vận động quyên góp trong mọi thành phần trong xã hội để thực hiện các cộng tác từ thiện xã hội do bệnh viện tiến hành nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng như tổ chức khám bệnh từ thiện, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, chăm sóc trẻ bỏ rơi, quyên góp ủng hộ thiên tai, vận động Hiến máu Nhân đạo,….

Việc thành lập Hội Chữ thập đỏ như kiến nghị này không làm phát sinh chi phí hoạt động, không phát sinh nhân sự và không gây ảnh hưởng tới bất kỳ hoạt động nào đang có của bệnh viện, đồng thời nó phù hợp với chức năng nhiệm vụ của bệnh viện và hiện đã được thành lập ở nhiều bệnh viện mang lại kết quả tốt.

Rất mong nhận được sự quan tâm xem xét của Đảng ủy và Ban Giám đốc.

Ký tên

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác