Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023

 
     Sáng nay 22/9/2023, được sự chấp thuận từ Đảng ủy – Ban Giám đốc, phòng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Vòng 2 (Vòng Thi thực hành) Hội thi xác nhận cột chuyên môn thuộc hệ Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên năm 2023. Kết quả Hội thi sẽ là cơ sở xác nhận cột cho nhóm nhân viên không cột nâng lên cột 4 thuộc hệ Điều dưỡng – Hộ sinh – KTV – Dược trung. Thông qua đó, cũng sẽ cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh theo các khuyến cáo an toàn người bệnh của Bộ Y tế. Và đánh giá được khả năng kiến thức, thực hành của nhân viên để có kế hoạch huấn luyện lại và bố trí công việc cho phù hợp.
 
 
     Vòng Thi thực hành được diễn ra theo hình thức “chạy trạm”, bao gồm 10 trạm: 4 trạm thi viết và 6 trạm thực hiện kỹ thuật
     - Trạm thi viết: trạm 1, trạm 3, trạm 5, trạm 7
     - Trạm thực hiện kỹ thuật:
+ Trạm 2: Quy trình rửa tay, mang găng vô khuẩn
+ Trạm 4: Quy trình thực hiện kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
+ Trạm 6: Quy trình cấp cứu sặc sữa
+ Trạm 8: Quy trình thực hiện kỹ thuật tiêm dưới da
+ Trạm 9: Quy trình kỹ thuật đặt thông tiểu
+ Trạm 10: Quy trình Cấp cứu hô hấp tuần hoàn (CPR)
 
 
 
 
 
     Thời gian thi của mỗi trạm sẽ diễn ra trong 5 phút. Điểm thi vòng này sẽ là điểm trung bình của tổng các trạm thi. Điểm đánh giá đạt khi điểm trung bình ≥ 5 điểm, đánh không đạt khi có điểm trung bình < 05 điểm và trường hợp thí sinh có ≥ 03 trạm < 05 điểm hoặc có 02 trạm < 03 điểm: thí sinh sẽ bị loại và xem như vòng thi thực hành không đạt.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN RA CUỘC THI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin, ảnh: Hữu Nhân
 
 
 
 
 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác