. Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn - Bệnh viện Hùng Vương

. Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn - Bệnh viện Hùng Vương

. Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn - Bệnh viện Hùng Vương

. Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn - Bệnh viện Hùng Vương

. Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn - Bệnh viện Hùng Vương
. Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: . Em vừa mới sanh mổ bé đầu thì bây giờ em biết mình đang mang thai bé thứ 2 . Bé đầu em được 1 tuổi . Bác sĩ cho em hỏi em có thể giữ bé lại được không ạ , em sợ lắm . Em không biết làm sao nữa . Vết mổ em còn chưa lành hẳn

Trả lời:

(19-04-2024 20:39)

Xin chào em, với tình trạng hiện tại, em có thể dưỡng thai. Tuy nhiên đây là thai kỳ nguy cơ cao, em nên chọn khám và theo dõi thai kỳ tại các cơ sở y tế có uy tín. Em nên sớm đến gặp BS để xác định tình trạng hiện tại của thai và định hướng theo dõi thai kỳ của mình. Xin chào em.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác