2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024. - Bệnh viện Hùng Vương

2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024. - Bệnh viện Hùng Vương

2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024. - Bệnh viện Hùng Vương

2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024. - Bệnh viện Hùng Vương

2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024. - Bệnh viện Hùng Vương
2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: 2 vợ chồng em sinh năm 1985 và chúng em cưới nhau đã 6 tháng. Vấn đề của em là kinh không đều. Em đã siêu âm buồng trứng và chồng em đã được đo tinh dịch đồ ở phòng khám khác, giờ em muốn khám hiếm muộn tại bv Hùng Vương thì em có thể sử dụng kết quả đo tinh dịch đồ được không ạ. (kết quả đo tinh dịch đồ vào ngày 05/2/2024.

Trả lời:

(16-04-2024 20:03)

Chào bạn! Bạn có thể đến đăng ký và tư vấn khám hiếm muộn tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện Hùng Vương, vui lòng đến trực tiếp đăng ký, không áp dụng đặt hẹn. Khi đến bạn vui lòng mang theo tất cả hồ sơ đã khám để có chỉ định phù hợp bạn nhé. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác