Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ cho em hỏi về các gói dịch vụ sinh bên bệnh viện với ạ, vợ em dự sinh vào đầu tháng 6/2024 ạ, Cảm ơn Bác sĩ

Trả lời:

(19-04-2024 14:16)

Chào bạn! Bạn có thể tham khảo link sau nhé: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OJLrz2vTqH4tvDrgoSYn8wXWO10Bz4gn
Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác