Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác! Em không có bhyt giấy chỉ có ứng dụng vssid. Em mổ lần 2 có được hưởng bảo hiểm không ạ? Với em tạm ứng bao nhiêu và tất cả chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em có giấy chuyển viện từ cần Giuộc ạ

Trả lời:

(16-04-2024 21:28)

Chào em , trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , tiền công mổ lần 3 giá 7.193.000 , bhyt chi trả 3.102.000 ( bệnh nhân hưởng 80% là 2.481.600)  , còn lại chênh lệch bệnh nhân tự thanh toán , sanh ( mổ ) dịch vụ tạm ứng 10.000.000 đến 18.000.000 , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác