Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chi phí phá thai bằng hút chân không là bao nhiêu ạ?

Trả lời:

(05-05-2024 13:32)

Chi phí phá thai bằng hút chân không tùy theo tuổi thai mà chi phí khác nhau:

- Tuổi thai từ 6 đến hết 8 tuần (gây tê): 950.000đ

 - Tuổi thai từ 6 đến hết 8 tuần (gây mê): 1000.000đ

- Tuổi thai từ 8 đến hết 12 tuần (gây tê): 1.200.000đ

- Tuổi thai từ 8 đến hết 12 tuần (gây mê): 1.500.000đ

Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác