Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì - Bệnh viện Hùng Vương

Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì - Bệnh viện Hùng Vương
Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chi phí tái khám sau phá thai dưới 8-9 tuần tuổi gồm những gì

Trả lời:

(17-05-2024 22:07)

Chào bạn! Sau khi bỏ thai từ 8-9 tuần, lần khám tiếp theo sẽ được bác sĩ khám và siêu âm kiểm tra xác định thai và các phần phụ của thai đã sạch hoàn toàn chưa và tùy từng trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ cho thêm các chỉ định.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác