Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi hiện tại có các gói tổng quát nào cho bé được 7 tháng tuổi chi tiết các gói khám như thế nào và chi phí khám bao nhiêu ạ. Nếu gói khám k có siêu âm phổi thì e khám thêm như thế nào?

Trả lời:

(14-05-2024 16:24)

Thân chào mẹ bé, hiện tại bệnh viện Hùng Vương chỉ có gói vaccine dịch vụ cho bé, tức là bao gồm các các vaccine cần tiêm chủng cho trẻ theo từng tháng tuổi, không có gói khám tổng quát. Để khám tổng quát cho bé, mẹ cho bé đăng ký khám tại các bệnh viện nhi đồng, nơi đó có nhiều chuyên khoa khác nhau và các xét nghiệm cũng như chẩn đoán hình ảnh nếu cần. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác