Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi mình muốn sinh ở hùng vương nhưng có bhyt k đúng tuyến thì dc sử dụng k ạ

Trả lời:

(19-05-2024 23:03)

 Chào em, bhyt ở bệnh viện khác muốn đến Hùng Vương sanh trường hợp nhập viện không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến 80 % trong danh mục bhyt chi trả, e trình thẻ BHYT và CCCD bản chính, xin cám ơn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác