Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần giá bao nhiêu ạ

Trả lời:

(18-04-2024 14:02)

Chào bạn! Chi phí phá thai bằng thuốc dưới 7 tuần là 950.000 đồng, chưa tính tiền công khám và siêu âm trước khi thực hiện dịch vụ. Bạn đến lầu 3 khoa KHHGĐ, lầu 3 dãy H từ T2 đến T7 để được tư vấn kỹ hơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác