Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ cho em hỏi sắp tới em có dự định mổ u bì ở Hùng Vương, em đã tầm soát ung thư rồi ạ, em muốn xin chi phí mổ u bì giá dịch vụ và giá thường ạ? Và nếu em phẫu thuật dịch vụ thì có được dùng bảo hiểm trái tuyến không ạ? Em cảm ơn ạ

Trả lời:

(22-05-2024 20:29)

chào em , nhập viện mổ nếu mổ thường em tạm ứng 10.000.000 , dịch vụ tạm ứng 18.000.000 , em trình thẻ BHYT & CCCD bản chính , bệnh viện kiểm tra hợp lệ thì giải quyết cho hưởng bhyt , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt cho phép , xin cám ơn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác