Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ thưa e đã sanh bé thứ2 nay được 11 tháng và muốn may thẩm mỹ và có may trong ngày hk ạ vì e quê xa ạ..và may xong thì sẽ nghĩ dưỡng bao nhiêu tiếng mới ra về được ak.và chi phí như thế nào ạ

Trả lời:

(08-05-2024 11:51)

Trước khi thực hiện thủ thuật may thẩm mỹ, bạn sẽ được bác sĩ thăm khám phụ khoa và tư vấn khi đủ điều kiện. Sau khi thực hiện thủ thuật may thẩm mỹ, bạn được theo dõi thêm ít nhất 1 giờ, do đó, bạn có thể về trong ngày. Bạn đến lầu 3 khoa Kế hoạch hóa gia đình để được tư vấn kỹ hơn hoặc điện thoại vào số của bệnh viện 028.3855.8532 để được tư vấn thêm.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác