Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương
Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em chòa bác sĩ, Bác si cho em hỏi chi phí khám phụ khoa tổng quát cho nữ chưa QHTD và sẽ gồm các quy trình nào ạ. Em có vừa khám phụ khoa trong tháng 4 gồm xét dịch âm đạo, siêu âm buồn trứng. Em có tham khảo thì thấy khám tổng quát cần xét nghiệm thêm PAP và HPV, AMH. Cho em hỏi các xét nghiệm này có được áp dụng cho nữ chưa qhtd không ạ. Và chi phí sẽ như thế nào ạ.Em cảm ơn bác sĩ.

Trả lời:

(06-05-2024 15:52)

Chào bạn, bạn là nữ độc thân chưa có quan hệ tình dục khi đi khám phụ khoa thì tiền đóng tạm ứng là 600000VND, trong đó phí khám là 150000VND. Trong lúc khám nếu có chỉ định thì bác sĩ sẽ cho bạn đi siêu âm bụng hoặc làm các xét nghiệm khác như xét nghiệm soi tươi huyết trắng, tổng phân tích nước tiểu… tùy vào lí do đến khám của bạn là gì nhé. Trường hợp bạn độc thân chưa quan hệ thì không có chi định làm xét nghiệm PAP, HPV, AMH nhé

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác